fresser

Hassas bir alan olan hayvancılık sektörü açısından güven, bizim anlaşmalı olduğumuz çiftliklerimiz ile aramızda olmazsa olmazımızdır. Bundan dolayı, damızlık uzmanı olan ortaklarımızın takibine özel bir önem vermekteyiz. Danalarımızın kökeni, Simental ve Montofon’un geleneksel alanları olan Bavyera ve Baden-Württemberg bölgeleridir. Bireysel durumlarda, danalar arasında Belçika Mavisi de sunmaktayız. Haller Livestock Ltd’nin kalite kriterleri arasında, hayvan refahı en ön planda gelmektedir. Satın alma faaliyeti, yalnızca uzman elemanlarımız tarafından sağlık, yaş ve ağırlık kriterlerine uygunluk durumlarına bakıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Her sığır bölmesi, ahıra tam olarak, gerekli kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra bağlanmaktadır. Haller Livestock ile anlaşması olan çiftlikler, bizim anlaşmalı olduğumuz veterinerimiz ve onun uzman ekibi tarafından yönetilmekte ve bu çiftliklere, besi çiftliklerinin anlaşma şartlarına uygun olarak düzenli aralıklarla ziyaretlerde bulunulmakta, tavsiyeler verilmekte ve bu çiftlikler ayrıca incelenmektedir. Veteriner ekibi tarafından bütün alt tedarikçilere yönelik zorunlu bir aşılama programı (aşı ile koruma) gerçekleştirilmekte ve belgelenmektedir. Sözleşmede belirtilen aşılama programı, hayvanlar ahıra dahil edildikten hemen sonra IBR ve BRSV’ye karşı aşılamayı içermektedir. Belirli aralıklarla tekrarların yapılması gerekliliği ise şüphesizdir. Standarda ayrıca iç ve dış asalaklara karşı periyodik bir tedavi de dahildir. İsteğe bağlı olarak, aşılama sertifikaları ve özel BHV1 (IBR) – ücretsiz sertifikaları da doldurulabilmektedir. Kapsamlı sağlık yönetimi sayesinde, bütün hayvanlar tek tip aşılama ve koruma düzeyine sahiptir, böylece satın alınan miktardan bağımsız olarak, her alıcıya kusursuz bir sağlık düzeyi garanti edilmiş olmaktadır. Netice ortadadır: sağlıklı bir başlangıç, sağlıklı hayvanların, yemden iyi yararlanmanın, yüksek günlük kilo kazanımının ve besicilik yeri başına yüksek kazancın olduğu başarılı bir hayvancılık faaliyeti anlamına gelmektedir.